Categories
Blog Games Genesis Sega

Jantei Monogatari (Mega Drive, 1991)

Categories
Blog Games Genesis Sega

Gambler Jiko Chuushinha… (MD, 1990)

Categories
Blog Game Gear Games Sega

Taisen Mahjong HaoPai (Game Gear, 1990)

Categories
Blog Games Genesis

Tel-Tel Mahjong (Mega Drive, 1990)

Categories
Blog Games Genesis Sega

Mahjong Cop Ryuu: Shiro Ookami no Yabou (MD, 1989)

Categories
Blog Games Master System Sega

Shanghai (Master System, 1988)

Categories
Blog Games Master System Sega

Mahjong Sengoku Jidai (Master System, 1987)

Categories
Blog Games Sega SG-1000

Home Mahjong (SG-1000, 1984)